Regulamin


REGULAMIN SALI ZABAW

 

1. Bawialnia przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat.
2. Dzieci w wieku poniżej 1 roku wchodzą na teren bawialni tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
3. Dzieci przebywają w bawialni pod opieką rodziców lub opiekunów.
4. Rodzice lub opiekunowie mogą przebywać w bawialni wraz z dziećmi lub na własną odpowiedzialność pozostawić dzieci w bawialni pod opieką personelu, który zadba o ich bezpieczeństwo.
6. Rodzice lub opiekunowie pozostawiający samodzielnie dzieci w bawialni, robią to wyłącznie na własną odpowiedzialność.
7. W powyższej sytuacji rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zamiarze pozostawienia dziecka obsługę bawialni oraz przekazania numeru telefonu kontaktowego.
8. W bawialni mogą być zostawiane pod opieką personelu dzieci powyżej 2 lat, które samodzielnie załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne w toalecie.
9. Maksymalny czas sprawowania przez personel opieki nad dziećmi wynosi 3 godziny.
10. Obowiązkiem rodziców lub opiekunów jest poinformowanie personelu bawialni o schorzeniach i niesprawnościach dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.
11. Personel zastrzega sobie prawo do skrócenia pobytu dziecka w bawialni w przypadku jego agresywnego zachowania powodującego zagrożenie bezpieczeństwa pobytu pozostałych uczestników zabawy.
12. Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.
13. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych gości, zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
14. Buty i wierzchnie ubranie pozostaje w szatni, na teren przeznaczony do zabawy dzieci wchodzą w skarpetkach lub obuwiu zamiennym.
15. Rodzice lub opiekunowie w celu opieki nad dziećmi wchodzą na teren przeznaczony do zabawy w skarpetach lub zaopatrują się w obuwie ochronne.
16. Ze względów higienicznych zabrania się przebywania boso na terenie bawialni.
17. Personel nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie bawialni.
18. Ze względu na bezpieczeństwo personelu i gości, lokal jest monitorowany.
19. Ze względu na bezpieczeństwo, dzieci nie mogą mieć podczas zabawy: okularów, zegarków, łańcuszków lub jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
20. Wszelkiego rodzaju posiłki i napoje spożywamy w miejscach do tego wyznaczonych, tj. przy stolikach.
21. Na terenie bawialni obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów z zewnątrz. Bawialnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki spożywania artykułów spożywczych przyniesionych z zewnątrz.
22. Przed przystąpieniem do zabawy ze względów bezpieczeństwa dzieci muszą pozbyć się wszelkiego rodzaju artykułów spożywczych (gum do żucia, lizaków, cukierków, ciastek, itp.), gdyż groziłoby to zadławieniem.
23. Na terenie bawialni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów i wprowadzania zwierząt. Personel zastrzega sobie prawo do wyproszenia rodziców spożywających alkohol lub palących papierosy na terenie bawialni.
24. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie) oraz są zobowiązani do naprawy lub odkupienia uszkodzonych zabawek lub urządzeń.
25. Rodzic (opiekun) zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za szkodę w terminie 7 dni od powstania szkody.
Dzieci i opiekunowie po wejściu na teren bawialni zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa.
26. Na terenie bawialni zabrania się:
     1. popychać inne dzieci,
     2. biegać w miejscach do tego nieprzeznaczonych (kawiarnia, toaleta,    szatnia, salka urodzinowa),
     3. wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabaw,
     4. wspinać się po siatce na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach konstrukcji  zabawowej,
     5. skakać ze zjeżdżalni do basenu z piłkami oraz zjeżdżania głową w dół,
     6. wchodzić pod prąd na zjeżdżalnię,
     7. wchodzić za konstrukcję,
     8. wynosić piłeczek z basenu,
     9. niszczyć konstrukcji, zabawek i wyposażenia sali,
27. Bawialnia nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających Regulaminu.
28. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. W przypadku dokonania takich zmian zobowiązuje się do poinformowania rodziców (opiekunów).
29. Koszt pobytu w bawialni określony jest w cenniku.
30. Wykupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

 

 

 

                          REGULAMIN ZORGANIZOWANIA PRZYJĘCIA URODZINOWEGO
                                             W SALI ZABAW „FANTAZJA”

 

1. Osoba rezerwująca przyjęcie przebywa na terenie bawialni i odpowiada za gości.
2. Dzieci przebywają w bawialni pod opieką rodziców (opiekunów). Personel nie ponosi odpowiedzialności za dzieci.
3. Personel nie odpowiada za dzieci nie biorące udziału w zabawach przygotowanych przez animatora.
4. Minimalna liczba osób na przyjęciu urodzinowym 4 osoby.
5. Przyjęcie urodzinowe trwa 2 godziny
6. Jubilat wraz z opiekunami oraz jego goście przychodzą nie wcześniej niż na 10 minut przed przyjęciem. Po zakończeniu przyjęcia urodzinowego jubilat wraz z opiekunami oraz jego goście mają dodatkowe 10 minut na wyjście.
7. Istnieje możliwość przedłużenia przyjęcia urodzinowego o 30 minut – koszt 50zł.
8. Personel zastrzega sobie prawo do odmówienia przedłużenia przyjęcia urodzinowego.
9. Za każde rozpoczęte 30 minut przedłużenia przyjęcia urodzinowego, doliczana jest opłata w wysokości 50 zł.
10. Urodziny odbywają się po wcześniejszej rezerwacji terminu, minimum 1 tydzień przed przyjęciem i po wpłaceniu zaliczki w wysokości 100,00 zł. W momencie rezerwacji należy podpisać zamówienie na zorganizowanie przyjęcia urodzinowego. Nie dokonanie wpłaty zaliczki powoduje, że rezerwacja przepada. Pozostałą kwotę zamawiający dopłaca po zakończeniu przyjęcia. W przypadku rezygnacji nie zwracamy zaliczki.
11. Opiekunowie mają wstęp bezpłatny.
13. Osoba zamawiająca jest zobowiązana do potwierdzenia liczby gości na dzień przed przyjęciem. W momencie braku potwierdzenia liczby osób przyjęcie przygotowane jest zgodnie z liczbą osób podanych na zamówieniu.
14. Za każdą zgłoszoną lecz nieobecną osobę będzie pobrana opłata w wysokości 15,00 zł.
15. Istnieje możliwość wynajęcia całej bawialni na czas przyjęcia urodzinowego – 2 godziny bez możliwości przedłużenia; pod warunkiem, że na przyjęciu jest minimum 8 dzieci. Koszt wynajęcia bawialni jest inny w dni poniedziałek – piątek oraz inny w dni sobota, niedziela
16. Ze względów higienicznych zabrania się przebywania boso na terenie bawialni.
18. Podpisanie zamówienie przyjęcia urodzinowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu bawialni oraz regulaminu zorganizowania przyjęcia urodzinowego.